ארין הייז על 'הקשר של המשטרה הרפואית ל'בית חולים לילדים'

בנוסף, היא נפתחת בהתאחדות עם המחבלים הקודמים שלה ונשפכת על הצילומים בחו'ל.