'נשוי לרפואה': מרובע מודה שמעריצים יראו את 'עבודות הפנימיות' של נישואי הגבס העונה

השף מודה שהיא מקבלת הרבה בהירות ונקודת מבט על חייה בעונה זו.