ג'וני השפעה על 'הישרדות', 'עסקת הטלוויזיה החדשה של ההיאבקות' וראשי מפנה ב'בית הביתה '

ג'ון הניגן נהנה מהחיים עם שותף לקבוצת התגים בזירה וחיים טאיה וולקירי.