העבר וההווה מתנגשים ב'מלחמת החגים של לגו מלחמת הכוכבים '(VIDEO)

בייבי יודה, לוק סקייווקר ועוד מופיעים בתכונה זו שעוברת זמן.