גמר הליגה יכלול אורח מיוחד מעונה 1 ומבט על העתיד של הדמויות

הנה למה לצפות בפרק האחרון, על פי היוצרים ג'ף וג'קי שפר.