מפגש: לפגוש את צוות שחקני הצדק מול טייטאנים של נוער

ג'ון ברנטל של המתים המהלכים וטייסה פרדיגה של אמריקה של סיפור האימה מובילים צוות שחקנים בהרפתקה המונפשת הקרובה.