ג'ון גלייזר על הפיכת אהבתו לציוד למופע חדש ומצחיק

הווטרינרים פארקים ובילוי וטקסי-דלוקוזיה אובססיביות לגבי דברים בג'ון גלייזר אוהב ציוד.