קרייג פרגוסון בוחר להצטרף או למות בתוכניות שיחה

מארח המופע המאוחרת לשעבר מדבר על ההפעלה האחרונה שלו בנוף הלילה המאוחר.