הכוכב של ג'ים גפיגן מופע על מקולי קולקין, הזעם החברתי ועונה 2

האב לחמישה חוזר עם עונה נוספת של קומדיה בטלנד לנד, והטלוויזיה ג'ים עדיין המומה.