תחזוקה גבוהה עוברת מסדרות רשת ל- HBO, אך לא הרבה אחר השתנה

זה עדיין קשור ללקוחות של סוחר עשבים בשם 'הבחור'. 'הוא מישהו אחר לכולם', אומרת היוצרת הקטינית קטיה בליכפלד.