גילוי החקירה שואף להציג הוכחות קשות על O.J. סימפסון

מרטין שין משתף פעולה עם רשת הפשע האמיתי ב- O.J. הוא תיעוד תמים.