כל מה שאנחנו יודעים עד כה על 'שיער חי!' של NBC. מוּסִיקָלִי

במאים, מפיקים מבצעות ועוד.