כוכבת 'עצמות טובות' מינה סטארסיאק הוק תצוגה מקדימה של חשיפת ההריון שלה על המסך

המשפץ ניסה את התינוק מספר שתיים כשהיא משנה בתים עם אמה לסדרת HGTV.