דוכן אחרון ל'איש אחרון ',' פרידה של גריי, 'עומורה' ומשהו 'מיוחד' בנטפליקס

רשימת ביקורת סלקטיבית של טלוויזיה חמישית ראויה לציון.