'השפל' חלק ב ': השופט סמית' מגלה את הבא ליד האחים גט למטה, זיק ומילן

האם זקי יבחר באהבה על תהילה במחצית השנייה של 'The Get Down'?