דמי לובאטו הוא באדאס בפרקים קרובים של בין ערביים עד שחר