האם ארבע חתונות וגמר לוויה קבעו את זה לעונה 2?

מקונפליקטים שנפתרו ועד מה שיכול לקרות אחר כך.