בורא 'שטח סופי' אולן רוג'רס על הריגת דמויות ו ... שפינופים? (וִידֵאוֹ)

האם 'חלל הסיום' של מבוגר השחייה יכול להיות רק ההתחלה?