'משלחת: בחזרה לעתיד' מגייס כריסטופר לויד כדי לעקוב אחר הדלוריאן

הסדרה החצופה בארבעה חלקים מבקשת לאתר ולספק את המכונית לקוסטאר מייקל ג'יי פוקס עבור צדקה שלו.