CNBC מחיה את 'העסקה או ללא עסקה' עם המארח המקורי האווי מנדל

המופע המקורי שודר ב- NBC בין השנים 2005-2009.


'Deal or No Deal' אתחול מחדש: חברי הפרלמנט סטיבן וויינסטוק וגלנדה הרש על שינויים שצפויים בתוכנית החדשה

ומדוע האווי מנדל היה חיוני לתהליך האתחול מחדש.