EP 'לנערות גיבור העל' של לורן פאוסט על החלומות והקונפליקטים הבין אישיים שלהם

ב- EP אומרים כי הם מנסים 'למצוא את המטאפורה העל לחוויית העשרה.'