סקירה של רוש: 'דייוויד הופך את האדם' הוא סיפור אותנטי, עוצמתי, בן עידן

זה הכי קרוב שאליו מגיע להשגת סוג האמנות הספרותית שאפרה ווינפרי מעריצה.