בתני ווטסון מתגרה ב'מצע הלילה החי 'של מציצות המשגעים בחיים של כל החיים.

'אני כמו מציצן בתהליך הזה כמו הקהל,' אומר לנו מארח הרדיו.