'קאפי אנדרסון של קאנטרי אי פעם אחרי הנישואין הייחודיים שלו ושל קריסילה

כוכב הקאנטרי השחור מדבר על המשפחה ועל מסע הסרטן של קריסילה.