חוקרת 'צדק קר' קלי סיגלר על המקרים שוברי הלב

התובע פנה לחוקר מנסה לעזור למשפחות למצוא סגירה.