A&E פותח מחדש את 'תיקי הקרה' עם המספר החדש דני גלובר

מופע הפשע האמיתי הבלתי מוגן היה אחת הסדרות המדורגות ביותר של A&E וקיבלה שתי מועמדויות לאמי במהלך הריצה המקורית שלה 1999–1999.