זמן הכוונה של לורד: 'הכיתה' של BBC America עונה על השאלה מה קורה לאחר שהרופא עוזב

BBC America בוחנת מה קורה כשהדוקטור עוזב בסדרת הספינוף 'כיתה'.


BBC America מציגה את סוכנות הבלשים ההוליסטית והכיתה של דירק ג'נס

BBC America השתלטה על הקומיקס של ניו יורק ב- 7 באוקטובר עם פאנלים עבור דוקטור הו, קלאס וסוכנות הבלשים ההוליסטית של דירק גנטלי.