'נתפס בהשגחה': זעזוע האלמנה השופט קפריו ונותן לנו את כל הרגשות (וידאו)

בקליפ הזה מהפרק ב- 18 בפברואר השופט פרנק קפריו נותן אלמנה אבלה הפסקה והיא מפתיעה את כולם בכך שהיא משלמת את זה קדימה.