אנחנו מסתובבים ב'מונית המזומנים 'והנה מה שלמדנו מבן ביילי

גלה לאיזו שאלה הוא לא יענה.