'המופע של כרמייקל' בוטל על ידי NBC

הסדרה תשודר את פרקי הנותרים שלה בחודש אוגוסט.