'כלות הברזל' חוזר! במבט לאחור על המועדפים הישנים לפני האתחול מחדש

נסיכת סטטן איילנד, החמות המתערבת ועוד.