טרבור נוח כיצד דיבור בשפות מרובות עזר לקומדיה שלו (וידאו)

ואיך זה נותן לו יתרון על פני התחרות.