כריסטינה חמוצים כשזכתה באמי הראשון שלה ב 83, 'St. במקום אחר & זיכרונות של חברים

השחקנית מהרהרת בזכייה הגדולה בסדרת הרשת 'שוברים ירך'.