3 דברים שאנחנו לומדים על אייקון הוליווד הדי למאר, ה- PBS Doc 'פצצה'

הסרט החדש צולל עמוק בחיי הכוכבנית כמו שלא היה מעולם.