'ג'יימי צ'ונג של קאנטרי לאבקרפט הופך בכורה לשירה ב'הגיבור הגדול 6 הסדרה' (VIDEO)

Go Go הולך סמוי למבצע 'Dark Matter'.