10 פעמים תוכניות טלוויזיה ניסו להחליף את כוכבות המובילות שלהן

חלק מההופעות משגשגות לאחר אובדן של חבר הליבה. אלה לא היו בר מזל כל כך.