'בית החוף' של הולמארק מושרש במשפחה אומר ה- EP דן וויגאו

וכמובן שיהיה קצת רומנטיקה מעורבת בזה.