5 דברים שצפויים לצפות ב'האגמים 'עונה 3

פרצופים מוכרים הופכים לנבלים בלתי צפויים כאשר הגיבור הראשי פונה לצד האפל