מופע כלבי ההצלה האמריקני מחמם הלב 2019 מתרחב לשני לילות

חוגגים כלבים שאומצו ממקלטים וארגוני הצלה.