גבריאל יוניון ודוויין ווייד משתלבים במבצע מיוחד לחידוש HGTV

הזוג הכוח עומד לכבוש שוק אחר.