מפגשים קרובים! מארק פוירשטיין על '9JKL' ואיך התוכנית לא תראה את חייו האמיתיים

הווטרינר 'כאב מלכותי' מארק פוירשטיין חי ממש לספר את הסיפור של '9JKL'


תשאלו את מאט: לבטל את ביטוליו ('הפ ולאונרד', 'הישרדות מיועדת', 'לוציפר'), החובה הכפולה של לורן כהן

בנוסף, 'הטרור' וחובתם הכפולה של לורן כהן על 'מתים מהלכים' ו'וויסקי קוואליר '.