רוקי קרול על איך 'NCIS' משתווה לפשעים האמיתיים ב'מקרים שהם לא יכולים לשכוח '

בנוסף, האם אנשי NCIS בפועל הם כמו סוכן גיבס או קאסי?