'ההוראה האחרונה של אמא ועוד פיינלים, ג'אן סמארט ב'האקס', העונה הקשה ביותר ב- WNBA ב -144 '

רשימת ביקורת סלקטיבית של טלוויזיה חמישית ראויה לציון.